Regulamin

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z następującymi zasadami panującymi w naszym obiekcie co pozwoli uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

 

 1. Opiekunem oraz informatorem naszych Gości jest recepcja pensjonatu.
 2. Doba w pensjonacie trwa od godziny 14.00 w dniu przyjazdu do godziny 10.00 w dniu wyjazdu chyba, że oferta specjalna stanowi inaczej.
 3. Opłaty za zakwaterowanie w pensjonacie oraz wyżywienie określa „Cennik usług pensjonatu” oraz ceny podane w „Ofertach specjalnych”.
 4. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości nie mniejszej  niż 30% wartości rezerwacji na wskazane konto bankowe.
 5. Płatności zadatku należy dokonać do 5 dni od momentu wstępnej rezerwacji.
 6. Pozostała należność za pobyt w pensjonacie oraz opłata miejscowa pobierana jest w dniu przyjazdu.
 7. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej.
 8. W przypadku wcześniejszej rezygnacji, Pensjonat nie zwraca opłaty za czas niewykorzystanego pobytu.
 9. Goście pensjonatu zobowiązani są dokonać meldunku w Recepcji niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać dokument tożsamości z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz. U. z 2001 r. nr 87 poz.960).
 10. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 8.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Pensjonat uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości i posiadania wolnych pokoi.
 11. Za przedłużenie przez Gościa pobytu w godz. 10.00 – 14.00 dolicza się do rachunku należność za pół doby hotelowej, natomiast za przedłużenie pobytu ponad godz. 14.00 za całą dobę.
 12. Osoby niezameldowane w pensjonacie mogą przebywać w pokoju w godzinach 8.00-22.00.
 13. Pensjonat może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin pensjonatu, wyrządzając szkodę w mieniu pensjonatu lub Gości albo szkodę na osobie dotyczącą Gości, pracowników pensjonatu lub innych osób w nim przebywających, albo też w inny sposób zakłócił spokój w pensjonacie.
 14. W przypadku zastrzeżeń co do jakości usług noclegowych lub gastronomicznych Gość jest proszony o zgłoszenie ich w recepcji co umożliwi niezwłoczną reakcję i wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.
 15. Nie należy przenosić wyposażenia pokoi lub zmieniać jego ustawienia bez powiadomienia i zgody recepcji pensjonatu.
 16. Zabronione jest wnoszenie sprzętu narciarskiego, rowerów itp. do pokoi. Należy przechowywać je w miejscu do tego przeznaczonym.
 17. Spożywanie posiłków odbywa się w jadłodajni w ustalonych godzinach. Śniadanie od godz. 8.00 do godz. 9.00. Obiadokolacja od godz. 16.00 do godz. 17.00.
 18. Ze względu na komfort i estetykę spożywania posiłków prosimy nie przychodzić na jadłodajnię w stroju kąpielowym lub szlafroku.
 19. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia lub utraty pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli nie zostaną one oddane do depozytu w recepcji.
 20. Właściciel pensjonatu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa ani znajdujące się w nich mienie. Miejsce postojowe jest bezpłatne i niestrzeżone. Teren postoju pojazdów jest monitorowany.
 21. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu, nie później niż w chwili wymeldowania lub upływu okresu na jaki wynajął pokój.
 22. Gość pensjonatu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych pensjonatu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostanie on obciążony kosztami naprawy.
 23. Przebywanie psów i innych zwierząt domowych na terenie pensjonatu jest zabronione.
 24. W pensjonacie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22.00-6.00.
 25. W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług pensjonatu mają obowiązek tak się zachowywać, aby nie zakłócać spokoju innych Gości.
 26. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa zabronione jest używanie w pokojach pensjonatowych grzejników, grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 27. Z uwagi na komfort i bezpieczeństwo naszych Gości na terenie pensjonatu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu we wszystkich jego pomieszczeniach poza miejscami specjalnie do tego wydzielonymi.
 28. Pokój wraz z pełnym wyposażeniem jest przekazywany Gościom w dniu przyjazdu, a stan wyposażenia pokoju jest każdorazowo sprawdzany w dniu wyjazdu Gości.
 29. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu pensjonat może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań pensjonatu, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu pensjonatu.
 30. Recepcja wydaje tylko jeden klucz/kartę od pokoju. Za zgubienie klucza/karty opłata wynosi 50,00 PLN.
 31. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane, na jego koszt, na wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji pensjonat przechowa przedmioty przez trzy miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
 32. Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację regulaminu pobytu przez Gości oraz zgodę na przestrzeganie jego postanowień.
 33. Regulamin pensjonatu podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.tylickizdroj.pl oraz w drodze powieszenia na tablicy informacyjnej umieszczonej w holu recepcji obiektu.
 34. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właściciela pensjonatu i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.

Życzymy Państwu miłego pobytu.
Właściciel Pensjonatu
 „Tylicki Zdrój”